Do góry

Rekrutacja 2019/2020

z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipsk oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym u uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

 
 
Powered by Phoca Download