Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

  Nasza szkoła przystąpiła do projektu i otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 2 480zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami, celem wzbogacenia biblioteki szkolnej w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
  Wkład własny organu prowadzącego szkołę wyniósł 620 zł.


Drukuj   E-mail